Vals

Vals

Ett, två, tre – ett, två, tre… Om det är något som kännetecknar vals så är det just tretakten. Och kanske även finklädda baler. Vals har anor sedan 1500-talet, och vad man tror från Frankrike. För det var just i Frankrike under 1500-talet som man dansade e La volte, vilket räknas som ursprunget till dagens vals. Som nämndes inledningsvis så är det just tretakten som kännetecknar dansstilen till skillnad från den vanligt förekommande fyra fjärdedelstakten. Vals är en sensuell och romantisk dans i vilken man står nära sin partner och tillsammans blir ett med musiken.

Wienervals

När man säger vals tänker nog de allra flesta på dansen som egentligen heter wienervals. Denna vals utvecklades troligtvis något senare, under 1700-talet och kommer inte från La volte utan snarare från den långsamma österrikiska dansen Ländler. Wienervalsen är även den utvecklad i Österrike och i huvudstaden Wien,vilket man kanske kan gissa sig till. Tanken var att få in den mer folkliga valsen i de fina salongerna genom att göra den till konstmusik. När Ländlervalsen kom till USA utvecklade amerikanarna sin egna relativt långsamma valstyp – Bostonvalsen. Trots att Bostonvalsen försvann med tiden har de stilla valserna förblivit i staterna fram till idag om man jämför med de europeiska valserna. Skillnaden mellan modern vals och  Bostonvals är lite luddig. Hur som helst så går de båda i makligare tempon och går därför att fylla med mer komplicerade figurer och rörelser.

Mer lik wienervalsen är den så kallade engelska valsen som kom till Sverige på 1920-talet, betydligt senare än Ländlervalsen som kom redan på 1800-talet. Båda engelsk och wienervals ingår i den dansgrupp som kallas för tiodans och används i snarlika sammanhang. När wienervalsen slog igenom var den egentligen för snabb för att dansa till om man utgick från ursprunget Ländlervalsen. Genom att förenkla en stor del av stegen och dra ner på antal figurer har wienervalsen idag stannat på endast åtta figurer. Trots sitt ringa antal kräver dansen god kondition och genomgående stilistisk säkerhet för att komma upp i godtagbara nivåer rent skönhetsmässigt.

Wienervals
Wienervals

Olika valser för olika tillfällen

Oavsett vilken dansstil man dansar, är vals alltid förknippad med framåtsträvande intensitet i kombination med mjukhet. Trots det förekommer olika stilar i något olika kontexter. Vals dansas ofta på baler, i uppvisningssammanhang och i mer folkliga sammanhang – den så kallade gammelvalsen. Precis som wienervalsen är det en lite hetsigare vals.

Vals är en ganska enkel vals att lära sig grunderna i. Det är kanske därför dansen blev så populär vid sitt intåg, men också orsaken till att den fortfarande är populär vid bland annat skolbaler. Det finns, förutom de olika stilarna, vissa typer inom valsen som passar till olika sorters musik och som kan blandas under en och samma uppvisning eller danskväll. Springvals är en sådan typ. Korta steg och med mycket studs i foten. Typen är riktigt gammal och har sitt ursprung i spelmansmusik. Inga fasta betoningar på specifika slag gör att man ”springer” fram med musiken. Hoppvals är en annan typ som från namnet går att utläsa, innehåller en hel del hopp. I Polkan används hoppvalssteg flitigt.