Salsa

Salsa

Salsa är en pardans men inte bara det för salsan är så mycket mer än bara en vanlig dans. Förutom den populära dansen är salsan nämligen också en musik stil. Musiken och dansen hör ihop och man dansar för det mesta salsa till just salsa musik. Dansen har sitt ursprung från Latin Amerika men är idag utspridd över hela världen och dansas nästan överallt. Att dansen har blivit så pass populär att den spridit sig har också gjort att hur man dansar dansen kan skilja sig lite beroende på vart man befinner sig. Salsan anses vara en improviserad pardans där man använder sig av vissa grund steg vilket är från sida till sida, bakåt, framåt och bakåt. Som med alla danser är det bra att ha taktkänsla när man dansar salsa men hur mycket taktkänsla man har naturligt kan skilja sig från person till person. Att öva upp detta (ens taktkänsla) och bli duktig på att dansa är fullt möjligt. Att välja just salsa som dans om man vill öva på sin taktkänsla och samtidigt lära sig en pardans där man under lärandets gång dessutom har kul kan vara en mycket bra idé. Att lära sig grund stegen i salsa är inte speciellt svårt utan det invecklade i dansen ligger mycket i att det finns så många olika former av salsa och hur pass intresserad man är för att faktiskt lära sig mer av dansen.

Vill man lära sig dansen så finns det många kurser att gå. Salsa är en kul pardans som också är relativt enkel att lära sig, åtminstone grunderna. Har man intresset för att lära sig dansa salsa på riktigt och fördjupa sig i dansen så finns det fortsättningskurser man kan söka sig till för att dansa vidare. Lär man sig salsa kommer det att resultera till bättre taktkänsla, man får möjligheten att lära sig en pardans samtidigt som man också blir mer självsäker eftersom man får lära sig något nytt och inser att man kan bara man försöker.

90-talet och salsan i Sverige

90-talet och salsan i Sverige
90-talet och salsan i Sverige

Under 90-talet började man märka att salsan blev mer och mer populär även i Sverige. Detta skedde på grund av att den västerländska popmusiken blev allt mer populär och till den västerländska popmusiken så dansade man också salsa. Idag dansas det mest salsa i Stockholm av alla Sveriges orter och det finns flera dansgrupper som dansar just salsa. Salsan förekommer även på andra ställen i Sverige där bland Göteborg och Skåne där många älskar salsan men salsan i Stockholm är ändå något större än resten av landet även fast det finns de som tycker om dansen i hela landet.

Musik stilen salsa som oftast är i bakgrunden för salsa dansarna fick namnet salsa på 60-talet. New york har stor betydelse till att musikstilen grundades och finns idag, specifikt området ‘Spanish Harlem’ (eller East Harlem som området egentligen heter) där det bor mest latinamerikaner. Eftersom många latinamerikaner bor där och har gjort sedan 50-talet så blev det också ett ställe för latinamerikansk musik. Idag uppskattas salsa musiken likt dansen överallt i världen.