Dödsdanser världen över

Dödsdanser världen över

Dans är inte bara en konstform utan även djupt förknippat med döden i många kulturer. Ritualer genom dans har hanterat dödens mysterium från förhistorisk tid. Upprepade rytmiska rörelser blir dans och kan bli terapeutisk. Begravningsprocessioner i vissa länder är ett exempel på organiserad rörelse till musik som ett uttryck för sorg.

Dödsdanser i öst

De inhemska folken i Australien sjunger och dansar för att framkalla en döende mans klan-totem. Två månader efter döden dansar man igen och återskapar de symboliska djuren för att rena den avlidnes ben och frigöra själen. Sagari-dansen är en del av en process som utförs på årsdagen av en död på Melanesien-öarna i Nya Guinea. Dans av en kvinnlig shaman är ett viktigt inslag i koreanska ceremonier för att rensa en avliden själ för att tillåta den att uppnå nirvana och stänga cirkeln från födelse till återfödelse. På Kachini övre Burma har man danser som begravningsritualer för att skicka dödsandar tillbaka till de dödas land. Pakistans Dayals (shamaner) faller i trans för att imitera den dödes ande.

Dödsdanser i Afrika

I Afrika utför Kengas folk Dodi eller Mutu (sorgedanser) på begravningsdagen. Yoruba-dansen i Nigeria bär en likhet med den avlidne. Dogon i Mali utför maskerade danser för att konfrontera döden och vidarebefordra traditioner efter döden. Lugbara-folket i Uganda och Angas i norra Nigeria inkluderar också dans i sina ritualer kring döden.

Dödsdanser i Amerika och Europa

Dödsdanser i Amerika och Europa
Dödsdanser i Amerika och Europa

Umutima indianerna i Paraguay, Sydamerika, har sjutton olika dödskultdanser. Mexiko firar All Souls Day med maskerade gatudansare klädda i skelettdräkter. Spökdansen av Plains Indianer i Nordamerika säkerställer stammens fortlevande och har nyligen blivit återupplivad efter tidigare förbud från den amerikanska regeringen som ansåg dansen rebellisk. Dans Macabre (Totentanz eller Dödsdans) från den europeiska medeltiden har porträtterats många gånger på väggarna på begravningsplatser vid kloster som en dans av knutna händer mellan människor på alla nivåer i samhället och skelettbilden av döden. Dessa målade bilder utfördes under en period av ångest som orsakades av böldpesten som svepte kontinenten och dödade en stor andel av befolkningen.

Död i västerländsk scendans

I den romantiska perioden av artonhundratalet fanns en morbid fascination kring döden och de mystiskt framställda baletterna som “balette des nonnes” i Giacomo Meyerbears opera, Robert le Diable (1830), Giselle (1841), La Peri (1843) och La Bayad Ère (1877). De presenterar alla scener med ballerinas klädda i vitt, omringad av dimma som representerar andar efter döden. I andra fall ses de upphängda av osynliga rep och upplyst av månsken tillverkat av en gas. Många av dessa baletter utförs fortfarande idag vilket ger ballerinan konstnärliga utmaningsroller i Giselle eller La Bayadère. Även 1900-talets dans har använt döden som inspiration för många dansverk, den mest kända är Mikhail Fokines “Den döende svanen”. Den var skapad för dansaren Anna Pavlova för att uttrycka den ädla dödskampen för en legendariskt tyst fågel som bara sjöng vid döden.

Den stora dansaren och koreografen Vaslav Nijinsky satte det chockerande temat om en oskuld som dansade sig själv till döden genom våldsamma, slående rörelser som ett offer för en fruktsam skörd i det förhistoriska Ryssland.