Dansens historia del 1

Dansens historia del 1

Från de allra första stunderna i människans historia, som vi känner till, så har dans förekommit i någon form, oftast i samband med ritualer, ceremonier och vid sociala sammanhang. Dansens syfte I dessa sammanhang var för att bland annat sätta sig i en trance, komma i kontakt med andar och natur, uttrycka sina känslor, njutning och komma i kontakt med andra. Ända sedan första människan har dansen varit en viktig del i människans levnad och är så än idag. Från afrikanska stammar som dansade vid giftermål till indianerna som dansade regndans till Asien där det dansades för att hedra gudarna. Dans är utan tvivel ett av det mer kraftfulla sättet att förmedla känslor på och som en känslofylld kommunikation.

Historiska bevis

Det äldsta beviset som hittats angående dans kan dateras så långt tillbaka i tiden som 9000 år, från en gammal grottmålning som hittades i Indien. Här kunde man se målningar om deras kultur och händelser så som jakt, barnafödande, religiösa ritualer, begravning och kanske viktigast av allt, drickande och dans tillsammans med stora delar av samhället. Även om dans i sig inte kan lämna några direkta spår som kan identifieras genom utgrävningar så har forskare fokuserat på sekundära ledtrådar så som skrivna ord, ristningar gjorda i sten, grottmålningar och liknande artefakter. Dans kan spåras så långt tillbaka som I antika Egypten, där man använde dansen som en del i deras religiösa ceremonier och detta var då tusentals år innan jesus föddes. Genom att tyda de målningar som återfunnits på väggarna i en rad olika gravar i Egypten så kan man se hur präster i området använt musikinstrument och dansare för att återskapa viktiga händelser och berätta historier om gudarna, stjärnornas rörelse tillsammans med solen och månen.

Historiska bevis
Historiska bevis

Spred sig vidare

Dessa traditioner som man hittat i Egypten kan sedan ses fortsätta i Grekland där man använde dans väldigt ofta och ibland allmänheten, något som senare också resulterade i födseln av de grekiska teatrarna. Gamla målningar från denna period bekräftar att dans användes väldigt utspritt under denna period och var en stor del av den grekiska kulturen. Dansen var också ofta förekommande i rituella ceremonier, speciellt i den som föranledde de anrika Olympian Games, föregångaren till olympiska spelen. Allt eftersom århundranden och årtusenden gick så kan vi se allt tydligare spår på hur dansen börjar spela en allt större roll och vikt i ceremonier av olika slag, och där det nu inte längre bara var en del av ceremonin utan själva kärnan i det hela. Ett bra exempel på detta hittar vi i hinduismen och deras dans som dom kallar Bharata Nhatyam, en dans som utövas än idag.

Detta är bara ett av många exempel som finns som påvisar hur dansen har arbetat sig in i folkets vardag, både genom religion och ritualer. Indien och hinduismen är ett bra exempel men så är även buddismen med Thailand som ett utmärkt exempel, hur befolkningen där utför speciella danser för att hedra sina äldre, sina gudar, för att få en bra skörd samt lycka och god tur.